Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja
Z nakupom na shop.inteh.si se strinjate z naslednjimi pogoji:

1. Podjetje Inteh, Jan Oman s.p. ima vse avtorske pravice za vse module in ostale produkte, ki so objavljeni na shop.inteh.si. Vsi moduli in produkti so po zakonu avtorsko zaščiteni. Vsaka dejavnost, ki krši določila teh pogojev poslovanja, bo preganjana v skladu z veljavno zakonodajo. Pridržujemo si pravico za prepoved uporabe modula ali kateregakoli drugega produkta uporabniku, ki poseduje z neveljavno licenco.
2. Ne smete uporabljati katerikoli kode modula - celotne ali le delne - za nobeno drugo programsko opremo, modul ali spletno stran / trgovino.
3. Modulov in ostalih produktov kot tudi pripadajoče dokumentacije ne smete dati, prodati, posojati tretji osebi. Modul ali produkt ne smete naložiti na strežnik, tako da je javno dostopen preko javnega omrežja kot je internet.
4.Dolžni ste ohraniti podatke o avtorskih pravicah nedotaknjene, to vključuje besedilo / povezavo na dnu predloge.
5. Pridržujemo si pravico, da objavimo seznam naših izbranih strank.
6. Inteh, Jan Oman s.p. ne odgovarja za morebitno škodo, ki je nastala zaradi uporabe kupljenega modula / produkta.
7. Ne odgovarjamo za pregon, ki izhaja iz uporabe modula / produkta pred zakonom ali kakršno koli nezakonito uporabo.
8. Če ne boste spoštovali in delovali v skladu s temi pogoji poslovanja in določili, posledično pomeni kršitev dogovora ter s tem tudi preklicana možnost uporabe modula / produkta. Pridržujemo si pravico, da vam prekinemo vašo licenco
9. Inteh, Jan Oman s.p. si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni pogoje poslovanja.
10. V primeru, da nadaljujete z uporabo modula / produkta kljub temu da vam je Inteh, Jan Oman s.p. posredoval obvestilo o prekinitvi vaše licence, sme podjetje Inteh, Jan Oman s.p. kršitelju zaračunati štiri kratno (4 x) vrednost redne cene produkta.

Nadgradnje
Našim strankam omogočamo neomejen dostop do nadgradenj modulov, katere so kupili za določeno verzijo platforme za 1 leto. To pomeni, da ko kupite produkt verzije N.x imate pravico do vseh morebitnih verzij N. (N.x, N.x.x). V primeru, da je na voljo nova posodobitev, si lahko vsi obstoječi kupci naložijo posodobljeno datoteko v rubriki Moj račun - Moji prenosljivi izdelki. 

 
Omejena odgovornost
Inteh, Jan Oman s.p. ne odgovarja za uporabo spletnih strani http://shop.inteh.si in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Inteh, Jan Oman s.p. se bo trudil za pravilnost informacij. Inteh, Jan Oman s.p. lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.Inteh, Jan Oman s.p. ne bo v nobenem primeru odgovoren za vsako direktno, indirektno, slučajno, ekonomsko ali posledično škodo, ki izvira iz uporabe ali nepravilne uporabe informacij in produktov, četudi je obstajala možnost za takšno škodo.
 
Uporaba produktov
Vsi moduli in ostali produkti, ki so objavljeni na shop.inteh.si, se sme ob nakupu uporabiti samo enkrat na eni sami URL povezavi (razen v primeru, ko je v opisu produkta posebej omenjeno, da se lahko veže na več URL povezav ali v primeru, ko je spletna trgovina postavljena v več jezikih in ima za vsak jezik svojo domeno).
Modul se lahko prenese na nov URL naslov le v primeru, ko stari URL preneha delovati oz. ni več v uporabi. Če stranka želi prenesti produkt na novo URL povezavo, mora na elektronski naslov info@inteh.si poslati obe URL povezavi – staro in novo ter pisno obrazložitev, zakaj želi prenesti produkt. Na podlagi prejete obrazložitve Inteh, Jan Oman s.p. odločijo in pisno obvestijo stranko o tem ali sme prenesti produkt na nov URL ali ne.
V primeru povečane prodaje in zasedenosti naših programerjev, ko naš modul še ni prilagojen vsem platformam, lahko traja do 3 tedne za pripravo datotek modula. V tem izrednem primeru čakanja na modul vračilo denarja ni možno!
Vsi moduli in ostali produkti vsebujejo licenco, katero Inteh, Jan Oman s.p. preverja na strežniku uporabnika (ioncube). V primeru kraje licence, nepooblaščenega kopiranja produkta na drugo trgovino ali ponovne uporabe produkta na drugem URL naslovu, sme podjetje Inteh, Jan Oman s.p. kršitelju zaračunati štiri kratno (4 x) vrednost redne cene produkta.
V primeru neplačila podjetje Inteh, Jan Oman s.p. vloži tožbo zoper kršitelja na pristojnem sodišču v Kranju.
 
Tehnična pomoč in podpora
Delovni čas podjetja Inteh, Jan Oman s.p. je vsak delovni dan med 8. in 16. uro. Tehnična podpora in izvedba naših storitev sta plačljivi po uradnem ceniku.
Znotraj delovnega časa vam je na voljo celovita tehnična podpora in pomoč. Dosegljivost izven delovnega časa je možna le s podpisom posebne pogodbe, kjer je termin dežurstva posebej določen, obenem pa je tudi urna postavka višja. Tehnična podpora izven delovnega časa se zaračuna po uradnem ceniku.
Pomoč pri namestitvi in konfiguraciji nastavitev ni brezplačna in se obračuna po veljavnem ceniku. V primeru, ko stranka kupi modul brez namestitve, ob samostojnem nameščanju pa se pojavi napaka in modul ne deluje pravilno, mora stranka za tehnično pomoč, ki je na voljo ob nakupu vsakega modula, zakupiti storitev namestitve v vrednosti dveh (2) ur po veljavnem ceniku oz. več, če je tako določeno pri posameznemu zahtevnejšemu modulu. 
Ko stranka ob nakupu modula zakupi tudi storitev namestitve, velja za opravljeno storitev in delovanje modula garancijski rok 7 delovnih dni. To pomeni, da stranka lahko v 7 delovnih dni sporoči morebitne težave pri delovanju ali nepravilne (nedogovorjene) nastavitve modula. V primeru, če se pojavi napak po preteku 7 delovnih dni, je potrebno za pregled potrebno zakupiti diagnostiko po veljavnem ceniku.
Inteh, Jan Oman s.p. ne odgovarja za morebitno kasnejše nedelovanje po testiranju in potrditvi opravljene storitve, saj se lahko zgodijo zaradi nepravilne uporabe, poseganje v nastavitve in kodo modula, sprememb opravljenih na spletnem mestu ali strežniku, kjer gostuje in ostalih različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo na pravilno delovanje modula.
 
Popusti in ugodnosti
Popusti in ugodnosti ne veljajo za module namenjene aplikacijam po meri.
 
E-naslov
Elektronski naslov mora biti obvezno veljaven, saj je le tako možna komunikacija in prevzem kupljenih modulov. 

Prenos
V primeru plačila preko PayPal-a boste imeli takojšen dostop do datoteke modula, ki si jo prenesete v vašem računu pod Prenosi v sklopu Naročila. Pri plačilu po predračunu bo vaše naročilo potrjeno, ko bo priliv viden na našem TRR-ju. Če ne morete prenesti datoteke z modulom prosim preverite status plačila. V primeru povečane prodaje in zasedenosti naših programerjev, ko naš modul še ni prilagojen vsem platformam, lahko traja do 2 tedne za pripravo datotek modula. V tem izrednem primeru čakanja na modul vračilo denarja ni možno!


Vračilo denarja
V primeru, ko si naročnik premisli, prenosljiv produkt pa tudi že prejme, vračilo denarja ni možno, saj naročniku nikakor ni možno preprečiti, da nikdar v prihodnosti modula ne bi uporabil oz. predal / prodal tretji osebi.V primeru, ko naročnik opazi, da modul ne deluje v skladu z opisom njegove funkcionalnosti ali modul ne zadošča vsem želenim potrebam, to sporoči razvijalcu Inteh, Jan Oman s.p. Na podlagi medsebojnega dogovora med naročnikom in razvijalcem se odloči, ali se modul nadgradi po željah naročnika ter kako si bosta v primeru nadgradnje delila stroške razvoja. Prosimo upoštevajte, da ne vračamo denarja za opravljene storitve in namestitve.
Moduli testirano delujejo na originalnih verzijah in nastavitvah platform, v primeru nepodpiranja / nedelovanja modula zaradi neoriginalnih predlog ali drugih aplikacij, uporabljenih na platformah vračilo denarja ne velja.